ChemoursChemours in Dordrecht is een van de bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie valt. Het bedrijf maakt onder andere stoffen waardoor producten water- en vetafstotend worden, zoals voor regenjassen en koekenpannen. Handig, maar voor de ontwikkeling ervan zijn PFAS gebruikt. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en de omgeving, en breken niet of nauwelijks af in het milieu. Een bekend voorbeeld is PFOA. Deze stof wordt nu niet meer gebruikt door het bedrijf en is vervangen door andere PFAS (de zogenaamde GenX-stoffen).

Wat doet de provincie?

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het milieu en de veiligheid in en om het bedrijf, zo ook Chemours. Daarbij moet het bedrijf zich aan regels houden, die onder meer zijn vastgelegd in een vergunning. Het bedrijf heeft deze aangevraagd en deze wordt door de DCMR Milieudienst Rijnmond namens de provincie verleend. Daarbij wordt altijd geadviseerd door bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen. Als belanghebbenden het niet met de vergunning eens zijn, kunnen zij naar de rechter stappen. Die kan dan beslissen of de regels voor het bedrijf kloppen met geldende wet- en regelgeving. Die regels gaan over veiligheid van de omgeving, uitstoot naar de lucht, het afvoeren van afvalwater, bodemverontreiniging en geluid.

Uiteraard wordt in de gaten gehouden of het bedrijf zich aan de regels houdt. Dat gebeurt ook door omgevingsdienst DCMR die het bedrijf regelmatig bezoekt, samen met andere inspectiediensten. Daarnaast moet het bedrijf incidenten melden. Worden de regels overtreden? Dan kan het bedrijf een dwangsom opgelegd krijgen om te zorgen dat het bedrijf zich weer aan de regels houdt. Dit is tot op heden meerdere malen gebeurd.

PFAS

Chemours gebruik PFAS voor het ontwikkelen van producten. Er zijn verschillende soorten PFAS, bijvoorbeeld PFOA, PFOS en de GenX-stoffen. We weten nog niet zoveel over deze stoffen, maar ontdekken door nieuwe onderzoeken steeds meer. We weten in ieder geval dat ze schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. En dat ze niet of nauwelijks uit het milieu verdwijnen. Een van de manieren waarop PFAS in de lucht of bodem terechtkomt is door uitstoot van fabrieken. Ook Chemours stoot PFAS uit via de lucht en afvalwater.

Verminderen van uitstoot

Vanwege de schadelijke gevolgen doet de provincie er alles aan om de uitstoot bij Chemours te verminderen. Zijn er bruikbare nieuwe technieken beschikbaar voor het filteren van uitstoot, dan moet het bedrijf die toepassen en wordt de vergunning aangescherpt. Zo is de vergunde uitstoot van de GenX-stof FRD naar het water teruggebracht van 6.400 kg in 2013 naar 2 kg per jaar in 2021. Helemaal verbieden kan de provincie niet. Volgens landelijke en Europese wet- en regelgeving zijn nog maar enkele PFAS verboden. Het gebruik en de productie van PFOA en PFOS zijn inmiddels wel verboden.


PFAS en gezondheid

Ieder mens heeft PFAS in zijn lichaam, en bouwt die hoeveelheid gedurende zijn leven op via voedsel, lucht en gebruik van producten. De Europese voedselautoriteit EFSA heeft onlangs echter vastgesteld dat het beter is als mensen minder PFAS zouden binnenkrijgen. Het RIVM neemt dit advies over en bekijken wat de gevolgen hiervan zijn voor de regels in Nederland. Lees meer op de website van het RIVM.