Uit de praktijk van een zwemwaterinspecteurEen gezonde en veilige leefomgeving. Daar werken wij als provincie Zuid-Holland aan. Daarbij gaat het al snel over vergunningverlening, toezicht en handhaving. Beetje abstract. Gelukkig werken er bij de Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten professionals die goed kunnen vertellen hoe de praktijk eruit ziet. En wat hen drijft. Graag laten wij ze aan het woord. Deel 1: de zwemwaterinspecteur van Omgevingsdienst Midden-Holland. Over zwembad- en buitenwater, hygiëne en veiligheid en de inspecteur als ‘mystery guest’. Aan het woord is Stefan Scholtes.

“Tijdens de zomer worden wij als zwemwaterinspecteurs een beetje geleefd. Als het mooi weer is, willen de mensen natuurlijk gaan zwemmen. De zomerse dagen verlopen vaak onverwacht, wat heel leuk is. Het is ook de periode dat de kans op bacteriële infecties, zoals blauwalg, het grootst is. Zeker als er een stevige hittegolf is. De waterschappen en Rijkswaterstaat letten op de waterkwaliteit. Als zij melden dat er iets niet goed is, dan moeten wij als zwemwaterinspecteurs aan het werk.

Een opleiding tot zwemwaterinspecteur is er niet. Kennis van handhaving en milieu is wel een pré. Ook ervaring in de zwembadwereld is een voordeel. Ik heb CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, red.) gedaan en ben al vanaf mijn dertiende jaar betrokken bij de reddingsbrigade.

We hebben in Zuid-Holland het strand, veel binnenwater, plasjes in de stad. Behalve bij sluizen en bruggen mag je eigenlijk overal zwemmen. Wij richten ons op de officieel aangewezen zwemwaterlocaties, die allemaal staan op de website zwemwater.nl. In Zuid-Holland zijn dat er ruim 100. En daarnaast voeren we inspecties uit in de 350 zwembaden in de provincie. Die heb je in steden en dorpen, maar ook in hotels, vakantieparken, sauna’s en sportscholen. Ik heb 3 collega-zwemwaterinspecteurs. We hebben de provincie globaal in vieren gedeeld. Iedere 4 jaar wisselen we; ik doe nu bijvoorbeeld de sauna’s.

Het werk van de zwemwaterinspecteurs gaat het hele jaar door. In het zwemwaterseizoen van 1 mei tot 1 oktober zijn we elke 2 weken bij de buitenzwemwaterlocaties. Onze taak is het monitoren van de waterkwaliteit en het in kaart brengen van de veiligheid. We kijken of de drijflijn nog heel is, of de informatieborden nog goed zijn, of de hygiëne op orde is – denk aan de prullenbakken. We werken met een checklist en maken een jaaroverzicht, waarin staat hoe de inspecties zijn verlopen. Dat betekent veel overleg met gebiedsbeheerders en eigenaren.

In de zwembaden doen we, meestal onaangekondigde, technische inspecties. Als het met veiligheid en hygiëne niet goed is, kan een zwembad worden gesloten. Dat heb ik in de 10 jaar dat ik dit werk doe gelukkig niet hoeven meemaken. Het belangrijkste is dat wij de mensen van de zwembaden overtuigen van het belang van veiligheid en hygiëne. Als ze dat niet van ons willen aannemen, sturen we eerst een brief en eventueel volgt er een boete.

Wat we ook doen is toezichthouden op het toezicht. Dat laatste doen we onaangekondigd, als ‘mystery guest’. Ik ben van de zwemwaterinspecteurs de enige met kleine kinderen en kan dus gaan tijdens het moment voor familiezwemmen. Dan let ik erop of het zwembadpersoneel echt toezicht houdt of ondertussen met andere dingen bezig is. Dat klinkt streng, maar dit werk wordt door de zwembaden zelf erg gewaardeerd; ze willen het namelijk graag goed doen.”