Zo werken we aan een gezond en veilig Zuid-HollandLees de verhalen van mensen die werken bij omgevingsdiensten. Zij vertellen wat ze doen en hoe ze werken aan een gezonde en veilige leefomgeving.


Uit de praktijk van een zwemwaterinspecteur

“Als het mooi weer is, willen de mensen natuurlijk gaan zwemmen. Het is ook de periode dat de kans op bacteriële infecties, zoals blauwalg, het grootst is."

De toezichtpraktijk van de inspecteur

“Mijn inspectiewerk bestaat uit informeren, adviseren en handhaven van de wet- en regelgeving die te maken heeft met milieu en veiligheid."

Aanpassen aan de klimaatverandering

“Dit jaar was het voorjaar extreem lang droog. En de lange hittegolf deze zomer was een record, met in Nederland 400 hittedoden. We merken dat het klimaat verandert."

Slimmer en effectiever toezicht

“Waarom doen mensen en bedrijven eigenlijk dingen die ze niet zouden moeten doen? Wat zit erachter? Doen ze het misschien onbewust? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de situatie beter wordt?