Consultatie wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2021Op 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Daarvoor wordt de nieuwe Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) opgesteld. Hierin staan de regels voor de fysieke leefomgeving. De ZHOV komt in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen tot stand.

Door de vertraging rond de komst van de Omgevingswet is de verwerking van de zienswijzen nog bezig en moet de definitieve besluitvorming over de initiële ZHOV nog plaatsvinden. Toch kan er met de start van de eerste wijziging van de ZHOV niet worden gewacht.

ZHOV

  • in 2020 is een procedure gestart voor de gelijkwaardige omzetting van alle regels die in werking zijn voor ingang van de Omgevingswet naar het systeem van de Omgevingswet.
  • 11 mei tot 22 juni 2020: het ontwerp van deze omzetting naar een initiële ZHOV lag ter inzage. Door het jaar uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is deze procedure nog niet afgerond.

De initiële ZHOV is een gelijkwaardige omzetting van alle nu geldende regels en kent enkele aanpassingen die noodzakelijk zijn in verband met de komst van de Omgevingswet en de bijbehorende aanvullingssporen.

Wijziging ZHOV 2021

Door het uitstel van de Omgevingswet zijn wijzigingsprocedures onder het huidige recht in gang gezet.  Zo kunnen beleidsrijke veranderingen door gevoerd worden in de regelgeving.

Er zijn beleidsontwikkelingen en -wijzigingen die opgestart en doorgevoerd moeten worden. Het proces van beleidsontwikkeling gaat door, met of zonder Omgevingswet.

Deze beleidsrijke wijzigingen moeten ook verwerkt worden in de initiële ZHOV. Daarom wordt een wijzigingsproces gestart. De wijziging ZHOV 2021 geeft de mogelijkheid om aanpassingen of verbeteringen die nog noodzakelijk zijn door te voeren. Zo kan:

  • beleidsontwikkeling doorgaan
  • ingespeeld worden op de laatste ontwikkelingen vlak voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Lopende procedures huidig recht

Er lopen nu de volgende inhoudelijke wijzigingssporen die de huidige geldende omgevingsverordening onder het recht van voor de Omgevingswet aanpassen:

De procedure voor de vaststelling van de initiële ZHOV is nog niet afgerond. Toch is het nu noodzakelijk om de procedure voor de eerste wijziging te starten zodat de wijziging nog gelijk met de inwerking van de Omgevingswet (verwacht 1-1-2022) kan zijn vastgesteld en inwerking kan treden. Zo valt er geen gat tussen de regels voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Onderdelen worden mogelijk in deze wijziging meegenomen: in de initiële ZHOV of mogelijk direct uit in een wijzigingsprocedure. Of dat gebeurt hangt van van de timing van besluitvorming, waaronder de definitieve vaststelling van de initiële ZHOV.

Proces

Het wijzigingsproces wordt nu in gang gezet. Dit proces kent meerdere stappen:

  • ambtelijke consultatie
  • formele ter inzagelegging
  • het verwerken zienswijzen en besluitvorming

De terinzagelegging en definitieve besluitvorming zijn na de zomer van 2021 gepland.

U kunt reageren op de concepten van de wijziging ZHOV2021 tot en met 30 juni 2021. Het betreft nadrukkelijk een concept. Het commentaar kan worden gestuurd naar onze centrale mailbox .