Restveengebied MoordrechtMoordrecht header

Het zogeheten Restveengebied is een drooggemalen poldergebied ten noordwesten van Moordrecht in de Zuidplaspolder. Het is een van de gebieden in Zuid-Holland die ernstig te kampen heeft met de effecten van bodemdaling.

Dialoog

Gemeente Zuidplas, hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard en provincie Zuid-Holland willen de effecten van deze bodemdaling vroegtijdig aanpakken. Zij zijn hierover in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om samen de toekomstperspectieven en mogelijkheden te verkennen. Ook wordt waar het kan geholpen met het realiseren van deze handelingsperspectieven.

Verkenning: geen doel, maar een middel

Als onderdeel van het lopende gebiedsproces gaat oktober 2017 een verkenning van start naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van handelingsperspectieven voor ondernemers en bewoners in het gebied. Een kleinere groep belanghebbenden is hier al eerder bij betrokken en heeft feed back gegeven bij het formuleren van doel en opzet van deze verkenning. De verkenning wordt uitgevoerd door SWECO in samenwerking met de Universiteit Wageningen. De verkenning wordt eind december 2017 opgeleverd.

In de verkenning wordt onderzocht welke mogelijkheden van grondgebruik er kunnen passen bij een stabiel (eventueel verhoogd) waterpeil en stabiele bodem(hoogte). De verkenning vergelijkt het voortzetten van het huidige grondgebruik met alternatieven in de schets en de door u aangedragen mogelijkheden voor alternatief grondgebruik. De resultaten van de verkenning zijn bedoeld  als basis voor  het gesprek met inwoners, agrariërs en andere ondernemers in het Restveengebied  en de betrokken overheden, over de toekomst van het gebied.

De uitvraag en het plan van aanpak voor deze verkenning vindt u in het documentenvenster.

Voor vragen of het inbrengen van ideeën neemt u contact op met het Contact Centrum: 0704416622

Meer informatie over bodemdaling.