Rotterdam The Hague Airport
header the hague

Rotterdam The Hague Airport is met 1,15 miljoen passagiers vooral gericht op het zakelijk verkeer en heeft daarmee een belangrijke functie voor de economische ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland.

De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) bepaalt als bevoegd gezag de gebruiksruimte van Rotterdam The Hague Airport.

Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport

De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport geeft voorlichting en adviseert aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over geluidhinder rond Rotterdam The Hague Airport. Het doel van de commissie is om onnodige geluidhinder te vermijden en de maatregelen te treffen die daarvoor nodig zijn. Sinds 2013 is de heer Hans van der Vlist voorzitter van deze commissie. De provincie is een van de partijen die zitting heeft in deze commissie. De commissie is ingesteld door het ministerie van I&M.


Verkenner Joost Schrijnen

Afbeelding-Joost-Schrijnen

Volg VerkeerZH op Twitter