Personenvervoer over water
Personenvervoer over water: een volwaardig vervoersalternatief. Met een snelle verbinding over water van en naar je werk, school of een toeristische attractie; personenvervoer over water kan echt een volwaardig alternatief voor de auto of voor andere vormen van openbaar vervoer zijn. Vooral wanneer een route over land voor een langere reistijd zorgt. Daarnaast draagt personenvervoer over water bij aan het verminderen van files op de weg en drukte op het spoor. Bovendien: de eigen fiets kan gratis mee!

Aanbesteding

Het huidige contract voor de Waterbuslijnen tussen Rotterdam en de Drechtsteden loopt af op 31 december 2021. De tijd is rijp om personenvervoer over water te gaan versterken: de huidige POW-overeenkomst tussen de provincie Zuid-Holland, Drechtsteden en Aquabus B.V. loopt op 31 december 2021 af. Deze overeenkomst geldt voor de huidige Waterbuslijnen 20 tot en met 24 en de lijnen 201 en 202.

POW in de provincie Zuid-Holland kent op dit moment meerdere verschijningsvormen. Naast waterbussen varen er ook watertaxi’s, (overzet)veren en rondvaartboten (partyvaart).

De provincie Zuid-Holland wil, in nauwe samenwerking met Drechtsteden, een nieuwe POWovereenkomst sluiten met een vervoerder. Die gaat vanaf 1 januari 2022 het POW tussen Rotterdam en de Drechtsteden verzorgen. Om tot een nieuwe POW-overeenkomst te komen, moeten we een aanbestedingsproces doorlopen. Een belangrijke eerste stap in dit aanbestedingsproces is het opstellen en vaststellen van een Beleidskader Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden, waarmee we de uitgangspunten op hoofdlijnen voor de nieuwe POW-overeenkomst bepalen.

Start concessie

De provincie Zuid-Holland en Drechtsteden zoeken naar een flexibele, duurzame en innovatieve vervoerder, die met ingang van 1 januari 2022 het personenvervoer over water tussen Rotterdam en de Drechtsteden kan en wil verzorgen.

Op deze website kunt u het aanbestedingsproces op de voet volgen.

Voor vragen, aanvullingen of suggesties kunt u gebruikmaken van het mailadres .

Alle reis- en reizigersinformatie kunt u vinden op www.waterbus.nl.

OV-klantenbarometer 2020 pakt goed uit voor Zuid-Holland

De OV-klantenbarometer geeft met 107.631 ingevulde vragenlijsten inzicht in hoe reizigers al het openbaar vervoer in Nederland waarderen. De reizigersoordelen zijn over het gehele jaar verzameld met de OV-Klantenbarometer, hét klanttevredenheidsonderzoek in het openbaar vervoer.

Over het algemeen scoort het openbaar vervoer, waar de provincie Zuid-Holland voor verantwoordelijk is, goed in de klantenbarometer. Twee concessies belanden in de landelijke top 10: Waterbus op plaats 2 en Zuid-Holland Noord op plaats 6.

U vindt alle uitslagen, tabellen en uitleg over de klantenbarometer OV op de website www.ovklantenbarometer.nl.

Waterbus

De Waterbus, uitgevoerd door vervoerder Aquabus, krijgt de hoogste beoordeling van alle vervoerders in Nederland. Reizigers waarderen deze dienst gemiddeld met een 8,4. We zien hierin een opvallend grote tevredenheid over de stiptheid van deze dienst ten opzichte van voorgaande jaren.