Aantrekkelijke en veilige fietsroutes in de regio Alphen aan den Rijn en GoudaWaarom doen we dit?

Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen eerder de fiets nemen in plaats van de auto. Dat is goed voor de gezondheid en het milieu. Daarnaast draagt het bij aan een betere bereikbaarheid en biedt het kansen voor (fiets)recreatie.

In de regio tussen Alphen aan den Rijn en Gouda vinden veel relatief korte fiets- en autoritten plaats. Door de fietspaden te verbeteren verwachten we dat nog meer mensen veilig en vlot tussen deze gemeenten kunnen fietsen.

Hoe doen we dit?

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda en de Fietsersbond hebben daarom onderzocht waar in de regio de meeste mensen fietsen. Om het geld zo nuttig mogelijk te besteden, willen we deze routes verbeteren om fietsen nog veiliger en aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door nieuw asfalt aan te leggen, het fietspad te verbreden of te zorgen voor betere verlichting en voorrang voor fietsers waar dat kan. De rapporten van deze verkenningen zijn onderaan de pagina te downloaden.

Om de fietsroutes voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk te maken, is het belangrijk dat bijvoorbeeld treinstations en de kernen van de verschillende gemeenten goed zijn aangesloten op de fietsroutes. Daarom liggen de routes deels in bewoond gebied. De verbeteringen op de routes bespreken we dus graag met de gebruikers én de omwonenden.

Dat doen we voor de delen van de routes die in Alphen aan den Rijn, Bodegraven – Reeuwijk en Waddinxveen liggen via Beter Bereikbaar Gouwe, en voor de delen die in Gouda liggen via het Verkeerscirculatieplan. Op deze manier zorgen we ervoor dat de maatregelen aan de fietspaden niet op zichzelf staan, maar onderdeel uitmaken van de gemeentelijke en regionale plannen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Wat heb ik eraan?

Wie tussen Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda tussen Bodegraven – Reeuwijk en Gouda moet reizen, kan straks gebruikmaken van een duidelijk aangegeven, comfortabel en veilig fietspas. Hierdoor bent u snel op de plek van bestemming, kunt u makkelijk overstappen van de fiets op de trein of de bus en neemt de verkeersveiligheid toe. Ook is het goed voor de gezondheid, zorgt het voor een afname van C02-uitstoot in het gebied én ervaart u minder overlast van autoverkeer.

Wanneer gebeurt dit?

De verbeteringen op de routes worden in 2020 en 2021 besproken via Beter Bereikbaar Gouwe en het Goudse Verkeerscirculatieplan. Wanneer dat precies gebeurt, kunt u vinden op deze webpagina’s.

De op- en aanmerkingen die hieruit voortkomen, worden meegewogen in de planvorming en vastgelegd in twee Voorlopig Ontwerpen (VO), één voor de route Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda en één voor de route Bodegraven – Reeuwijk en Gouda. Deze VO’s worden naar verwachting later in 2021 via Beter Bereikbaar Gouwe en het Goudse Verkeerscirculatieplan gepresenteerd en vervolgens bestuurlijk vastgesteld.

Daarna wordt bepaald hoe de aanpassingen er op specifieke plekken exact uit komen te zien in een Definitief Ontwerp (DO). Dit DO wordt besproken met de direct omwonenden. Dit doen de afzonderlijke gemeentes, die in hun rol als wegbeheerder verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden verwachten we in 2022 en 2023 uit te kunnen voeren.

Samengevat:

 • Stap 1
  • verkenning naar fietsroutevarianten (afgerond)
  • voorstel voor inrichting van voorkeursroutes
  • feedback vragen van omgeving
 • Stap 2
  • Voorlopig Ontwerp opstellen
  • feedback vragen van omgeving
 • Stap 3
  • Definitief Ontwerp bestuurlijk vaststellen
 • Stap 4
  • uitvoer van de maatregelen

Op de hoogte blijven

Wilt u meer weten over dit project? Neem direct contact met ons op of neem contact op met uw gemeente via de websites van Beter Bereikbaar Gouwe en het Goudse Verkeerscirculatieplan.

Documenten:

Als u de Haalbaarheidsstudies wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar Rolf Willems: .