Fietspad F441.2Waarom doen we dit?

Door een nieuw fietspad aan te leggen tussen de Benedenkerkseweg en de Beijerscheweg in de gemeente Krimpenerwaard ontstaat er een nieuwe recreatieve fietsroute van de N210 tot aan de Beijerscheweg. Van daar kun je via de N207 naar Gouda fietsen. De wens voor dit fietspad is vastgelegd in het Integraal Inrichtingsplan Krimpenerwaard (2010), waarin het stimuleren van ‘agrarische structuurversterking, recreatie en vernieuwend ondernemerschap’ is opgenomen. Deze fietsroute draagt daaraan bij.

Hoe doen we dit?

We leggen een fietspad aan met de lengte van 2,4 kilometer. Er worden 2 bruggen gebouwd en ook komen er 2 picknickplaatsen langs dit nieuwe fietspad. Een gedeelte van het fietspad vanaf de Beijerscheweg (en een van de bruggen) is toegankelijk voor landbouwvoertuigen zodat de agrariër die hier zijn percelen heeft deze kan bereiken.

De plannen voor het fietspad zijn tot stand gekomen in afstemming met de gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Wat heb ik eraan?

Vanuit Gouda zijn het recreatiegebied Loetbos en de dorpen aan de Lekdijk, zoals Krimpen aan de Lek, straks goed te bereiken per fiets. Het is dus niet alleen een mooie recreatieve, maar ook een veilige praktische route.

Wanneer gebeurt dit?

De aanleg van het fietspad start in het 1e kwartaal van 2022 en is eind 2022 gereed.

Op de hoogte blijven

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op.