OeversHet beheer en onderhoud van vaarwegen is een belangrijke provinciale taak. Een onderdeel hiervan is het beheer en onderhoud van oevers. Dit betekent onder meer dat de provincie stukken oever vervangt die in slechte staat verkeren. Zo blijft de oever veilig voor de vaarweggebruiker en de aanwonenden.

Werkwijze

De werkzaamheden aan de oever bestaan altijd uit het verwijderen van een oude houten of betonnen damwand en het plaatsen van een nieuwe stalen of houten damwand. De afwerking hiervan verschilt per locatie. In de meeste gevallen wordt bovenop de damwand een betonnen balk geplaatst. Aan de waterzijde wordt hiertegen een horizontale balk (wrijfgording) aangebracht

Op sommige locaties kiest de provincie voor een natuurvriendelijke oever. Dat betekent dat de nieuwe damwand enkele meters voor de oude oeverconstructie wordt geplaatst. De ruimte tussen de bestaande oever en de nieuwe damwand wordt opgevuld met zanderige klei en loopt schuin naar beneden af. Op deze manier wordt de oever een flauw talud, wat de toename van flora en fauna bevordert.

Een derde mogelijkheid is de afwerking van de damwand met een korf met zwarte stenen. Met deze uitstraling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij een landelijke omgeving.

Geluids- en triloverlast

Het plaatsen van nieuwe damwanden kan geluids- en triloverlast veroorzaken in de omgeving. De provincie doet haar best om de hinder tot een minimum te beperken en vraagt omwonenden begrip voor deze tijdelijke overlast. Omwonenden worden altijd tijdig per brief over werkzaamheden geïnformeerd.

ROBO-regeling

De eigenaar van een oever is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. De oevers langs de provinciale vaarwegen zijn deels eigendom van de provincie en deels van andere overheden, bedrijven en particulieren. Via de zogenoemde ROBO-regeling (Regeling Overname Bescherming Oevers Zuid-Holland) heeft de provincie in het verleden oevers overgenomen van particulieren. Deze particulieren hebben eenmalig een bedrag betaald en daarmee het onderhoud voor altijd afgekocht. De particulieren hoeven dus nooit meer onderhoud te plegen aan deze oevers. De provincie wil graag opnieuw een aantal oevers van particuliere eigenaren overnemen. Het gaat om locaties waar de oever kwetsbaar is, bijvoorbeeld op smalle gedeelten van de vaarweg.


Oeververvanging Oude Rijn

ouderijnalphen

Oeververvanging Gouwe

Baggermachine werkzaamheden oever Gouwe

Oeververvanging Delftse Schie

Oeververvanging Merwedekanaal 2020 - 2023

Oeververvanging Oude Wetering, Woudwetering en Heijmanswetering

oevers