Groot Onderhoud oevers en bodem Delftse SchieDe provincie Zuid-Holland voert Groot Onderhoud uit op de vaarweg Delftse Schie. Deze provinciale vaarweg vormt een belangrijke onderdeel van de route voor het scheepvaartverkeer tussen Den Haag en Rotterdam. Op dit traject worden de oevers vervangen die in slechte staat verkeren en het nautisch profiel wordt hersteld op locaties waar deze niet voldoet. De te vervangen oeverconstructies liggen globaal in het deel van de Delftse Schie in Delft en Rotterdam-Overschie.

Werkzaamheden

Op de delen van de vaarweg waar de oeververvanging plaatsvindt is gebleken dat de oevers in slechte staat zijn. Daarnaast voldoet het nautisch profiel niet meer aan de eisen. In totaal wordt er 845 meter aan oever vervangen en wordt er stortsteen verwijderd.

Er zijn 6 locaties bepaald waar werkzaamheden worden uitgevoerd.

Op locatie 1 en 2 wordt in samenspraak met de gemeente Delft het nautisch profiel op het gewenste niveau gebracht zodat scheepvaart hier veilig kan passeren. Dit zal na het recreatieseizoen plaatsvinden.
Locatie 3 en 4 zijn nabij de Kruithuisbrug. Hier wordt in samenspraak met monumentenzorg een zetstenen afwerking geplaatst nabij het Kruithuis (locatie 3).

Locatie 5 wordt een Natuurvriendelijke oever voor de bevordering van flora en fauna.

Locatie 6  wordt conform de landelijke omgeving vormgegeven. Er zal hier eerst puin worden verwijderd zodat de vaarweg weer schoon is en er ruimte ontstaat voor een nieuwe, stabiele oever.

Planning

De provincie voert de werkzaamheden in deeltrajecten uit. Door de lopende bodemonderzoeken is onderstaande planning onder voorbehoud. Het project loopt naar verwachting van medio juni 2021 tot medio juni 2022.