Werkzaamheden St. SebastiaansbrugDe St. Sebastiaansbrug is een basculebrug  over het Rijn-Schiekanaal in Delft en verbindt de oude binnenstad van Delft met de TU-wijk.

De nieuwe Sint Sebastiaansbrug in Delft kan weer gebruikt worden. Sinds vrijdag 12 juni 2020 kan het verkeer er weer vlot en veilig overheen.

De nieuwe brug

De nieuwe St. Sebastiaansbrug is in zijn geheel vervangen. De nieuwe brug heeft geluidsarm asfalt. Gemotoriseerd verkeer kan gebruik maken van 2 keer 1 rijstrook. Voor het openbaar vervoer zijn 2 rijstroken voor tram en bus. Deze rijstroken liggen aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten liggen voet- en fietspaden. Met de nieuwe brug moet Delft de komende 100 jaar weer een goede verbinding hebben tussen het centrum en de TU-wijk.

Tramlijn 19

De nieuwe brug kan ook gebruikt worden door tramlijn 19, maar die gaat later erover heen rijden. Een onderzoek loopt er nog hoe voorkomen kan worden dat de tram de apparatuur op onderzoekslaboratoria van de TU Delft verstoort. De resultaten hiervan worden binnen enkele maanden verwacht. Ook zijn er nog werkzaamheden nodig, zoals het aanbrengen van de tramsporen en de bovenleiding. Daardoor zal de brug de komende tijd nog een aantal keer niet gebruikt kunnen worden. De omgeving wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Samenwerking

De provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Delft werkten samen bij het ontwerp en het vervangen van de brug. De provincie is eigenaar van het beweegbare deel van de huidige brug, de aanbruggen zijn in eigendom van de gemeente Delft. Ook Metropoolregio Rotterdam is partner in verband met de aanleg van trambaan 19. De 3 partijen droegen gezamenlijk de kosten voor het ontwerp en bouwen van de brug.

De vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug heeft 25 miljoen euro gekost. Het beweegbare deel van de Sint Sebastiaansbrug wordt door de provincie beheerd, onderhouden en bediend.