Veilig onderhoud van bruggen en sluizenDe provincie heeft zo’n 700 (beweegbare) bruggen, tunnels, sluizen en duikers. Al deze kunstwerken worden periodiek onderhouden om er voor te zorgen dat ze goed blijven functioneren. Bij het onderhoud is er veel aandacht voor de veiligheid van de medewerkers en de omgeving. Zo gelden strenge veiligheidsregels en wordt per situatie gekeken of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

De laatste tijd is er landelijk aandacht voor gebruik van chroom-6 bij het materieel van Defensie en Prorail. Chroom-6 blijkt ook regelmatig te zijn toegepast bij de conservering van staal, met name in de beweegbare bruggen. Ook Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten nemen maatregelen.

Provincie Zuid-Holland laat voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden aan stalen objecten een toets uitvoeren op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, waaronder chroom-6. Op basis van de resultaten worden maatregelen getroffen.

Wat is chroom-6

Chroom-6 is een variatie van metaal chroom dat als natuurlijk mineraal voorkomt, maar ook bewust door de mens gecreëerd wordt, onder meer vanwege de goede hechting en roestwerende eigenschappen. Chroom-6 werd met name toegepast in roestwerende verf, op staalconstructies en in geïmpregneerd hout.

Wanneer zijn er gezondheidsrisico’s

Volgens de actuele informatie van het RIVM en IKA Ned (Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde) zijn er geen verhoogde gezondheidsrisico’s zolang chroom-6 gebonden is in de conserveringsmiddelen. Er is dan ook geen saneringsplicht voor objecten waarop chroom-6 wordt aangetroffen.
De risico’s ontstaan pas bij het bewerken van de materialen waarin chroom-6 is gebruikt. Tijdens het schuren, stralen, slijpen, zagen of verhitten van het geverfde materieel kan stof met chroom-6 vrijkomen dat kan het menselijk lichaam via de neus, mond of huid binnenkomen. Bij langdurige blootstelling aan chroom-6  kunnen schade aan weefsels en cellen ontstaan.

Maatregelen

De provincie gebruikt geen chroomhoudende verf meer. Bij onderhoudswerkzaamheden doet de provincie vooraf altijd onderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Indien deze worden aangetroffen wordt afgewogen hoe hiermee om te gaan. Er wordt onderzocht of sanering mogelijk is en of het werk kan worden uitgevoerd, zonder in aanraking te komen met de verflaag waarin chroom-6 voorkomt. Daarnaast wordt onderzocht of voorkomen kan worden dat de verflaag in stofvorm vrij komt. Indien dit wel gebeurt, worden extra beschermende maatregelen genomen.

De aannemer stelt hiervoor een gedegen plan van aanpak op en er wordt gewerkt volgens een protocol. De provincie controleert op de naleving van het protocol. Uitgangspunt is dat chroom-6 zich niet verspreidt in de omgeving. Hiermee voorkomen we nadelige effecten voor de leefomgeving en gezondheidsrisico’s voor omwonenden, gebruikers en degenen die de onderhoudswerkzaamheden verrichten.


Beantwoording Statenvragen

Bekijk de beantwoording van Statenvragen over dit onderwerp.