Bediening bruggen
De provincie bedient de bruggen op afstand. Daardoor is het mogelijk de brug te openen op momenten dat de weggebruiker er minder last van heeft.

Hiervoor is een speciaal systeem ontwikkeld: het Beslissingsondersteuningssyteem (BOS). Het doel ervan is ook dat schepen over het gehele traject begeleid worden en een gegarandeerde aankomsttijd hebben.

Voor een aantal bruggen wordt ook doorgegven wanneer en hoe lang de brug open gaat. Deze gegevens worden doorgeven aan de NDW en weergeven op dynamische panelen langs de weg. De weggebruiker kan kiezen voor een andere route met een andere brug die wel beschikbaar is.


Video sluiswachter

Een dagje meelopen met sluiswachter Jan Willekes in Leidschendam

Video: Brugbediening in de provincie Zuid-Holland

Bij de bediening van bruggen staat veiligheid voorop. Onze beweegbare bruggen kunnen zowel lokaal als op afstand (centraal) veilig bediend worden. De provincie kiest ervoor om bruggen zoveel als mogelijk centraal te bedienen. Centrale bediening heeft namelijk voordelen. De schepen kunnen op een vaartraject worden gevolgd, waardoor de  bediening van de bruggen beter op elkaar kan worden afgestemd. Daarmee wordt zowel de veiligheid als de doorstroming van het weg- en waterverkeer bevorderd.

Volg VerkeerZH op Twitter