Verbeteren doorstroming LeimuidenDe werkzaamheden aan het kruispunt Dokter Stapenséastraat-Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden zijn bijna afgerond. De doorstroming op de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn is hiermee tot in elk geval 2030 gegarandeerd.

Geluid reducerende vangrail

Wat nog rest is de plaatsing van een geluid reducerende vangrail. Met een vrij eenvoudige ingreep (een vangrail met daaronder een laag geluidsscherm) wordt geluid afgevangen bij de bron. Via een plaat wordt het geluid naar beneden gereflecteerd, waar het in de berm verdwijnt. Dit levert een geluidsafname van minimaal 2 db op. De vangrail wordt in september geplaatst en komt ten noorden van het tankstation op de middenberm tot aan de doorsteek voor de brug over de ringvaart en ten zuiden van de bushaltes aan beide zijden in de buitenbermen tot ongeveer ter hoogte van de Waaier.

Afgeronde werkzaamheden

  • Andere rijbaanindeling en inzet slimme verkeerslichten (i-VRI):

Naast extra opstelstroken heeft de kruising nu een intelligente verkeersregelinstallatie (i-VRI). Dit soort verkeerslichten communiceert met apps en navigatiesystemen van voertuigen en fietsers. Met de ontvangen voertuigdata kunnen kruispunten efficiënter worden geregeld. De i-VRI ‘weet’ immers hoeveel verkeer eraan komt en wat voor verkeer het is.

  • Enkelzijdige oversteek:

Fietsers en voetgangers kunnen nu alleen oversteken aan de zuidzijde van de kruising. De noordelijke fiets- en voetgangersoversteek is komen te vervallen. Dit verbetert de veiligheid en de doorstroming. Ook is er een extra oversteek voor fietsers bij de Dokter Stapenséastraat (ter hoogte van de brandweerkazerne) en bij de Burgemeester Bakhuizenlaan.

  • Verplaatsen bushaltes en uitbreiding fietsenstallingen:

De R-Net haltes (Lijn 470) liggen nu tegenover elkaar aan de zuidzijde van de kruising. De halte achter het tankstation vervalt hiermee. De haltes voor Lijn 56 achter het tankstation en ter hoogte van de voormalige Connexion terrein op de Tuinderij zijn vervangen door één nieuwe halte op de Tuinderij ter hoogte van het voetpad naar het Dorpsplein.

  • Optimalisatie ontsluiting Leimuiden:

De Dokter Stapenséastraat is verbreed zodat we een extra opstelstrook konden maken. Aan de voorzijde van het voormalig schoolgebouw ligt een fietspad voor 2 richtingen.

Vragen?

Heeft u vragen over het project N207 Verbeteren doorstroming Leimuiden? Stuur dan een e-mail naarzuidholland@pzh.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voorgeschiedenis - Passage Leimuiden

Het aanpassen van het knelpunt N207 bij Leimuiden was het laatste deel van de werkzaamheden die de provincie Zuid-Holland gefaseerd uitvoerde om de doorstroming van de N207 Noord te verbeteren.

In het verleden is gekozen voor de aanleg van een viaduct (Passage Leimuiden) ter hoogte van de Waaier. Het verkeer van en naar Leimuiden maakt daarbij gebruik van een aantal nieuw aan te leggen wegen. De aanleg van het viaduct is echter onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Drechthoek II.

Omdat op korte termijn geen zicht bestaat op realisatie van de ontwikkeling van Drechthoek II, voerde de provincie Zuid-Holland in samenspraak met gemeente Kaag en Braassem een aantal maatregelen uit.

De maatregelen die zijn uitgevoerd zijn toereikend om een goede doorstroming op de kruising te realiseren tot 2030 en zijn op zo'n manier uitgevoerd dat de aanleg van het viaduct in de toekomst nog steeds mogelijk is.


Kruising N207 Leimuiden in gebruik genomen

Van alle werkzaamheden is een mooie overzichtsfilm gemaakt

Dagelijks Beheer en Onderhoud

Sommige werkzaamheden worden standaard uitgevoerd. Andere werkzaamheden gebeuren alleen als het nodig is. Bekijk wat de provincie allemaal doet op de N-wegen.