Verbetermaatregelen Hazerswoude-Dorp
Hazerswoude-Dorp kent een infrastructuurprobleem doordat het dorp weinig ontsluitingswegen op de provinciale weg N209 heeft. Vooral aan de westkant van het dorp is dit het geval. De komende jaren neemt de verkeersdrukte steeds verder toe. Provincie Zuid-Holland heeft met behulp van onder meer inbreng uit de omgeving voorstellen uitgewerkt voor aanpassingen op en rond de N209 en de nieuwe aansluitingen op het lokale wegennet. Hier is een voorkeursvariant uitgekomen, onder de naam Maatregelpakket X Robuust.

Dit pakket is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit N207 Zuid, waar Provinciale Staten op 25 april 2018 mee hebben ingestemd. Gemeente Alphen aan den Rijn doet in samenhang hiermee zelf voorstellen voor de lokale structuur, aansluitend op de noordelijke en zuidelijke aansluitingen. In gezamenlijkheid zullen dan de provincie en de gemeente toewerken naar een optimale oplossing.


Document

Hier vindt u de totale kaart van de N207 Zuid.

Inloopavond 17 december 2018

Informatie over het proces en de stappen in 2019.