Vernieuwing PeursumsebrugDe provincie Zuid-Holland is van plan de Peursumsebrug te vernieuwen. De brug, waarmee de N216 over de Giessen gaat, wordt verbreed. Het verkeer op en rond de brug wordt veiliger en fietsers onder de brug krijgen een hoger plafond.

De vernieuwde brug

De brug en de op- en afritten worden breder. Er komt een linksafstrook naar de Peursumseweg en een linksafstrook naar de Slingelandseweg. Die zorgen voor veiliger verkeer. We vernieuwen ook de fietspaden en er komt meer ruimte tussen het fietspad en de hoofdrijbaan. Aan de westzijde komt een fietspad met 2 richtingen. Met deze maatregelen wordt weer voldaan aan de huidige eisen voor verkeersveiligheid.

Fietspad onder de brug

Fietsers die onder de brug doorfietsen hebben nu te maken met een vrij laag plafond. Daarom komt er nieuw, drijvend fietspad onder de brug. Fietsers krijgen zo een hoger plafond. Het drijvende fietspad is duurzamer dan een vaste constructie, omdat er minder materiaal nodig is.

Ecologie en Bomen

Bij de werkzaamheden nemen we maatregelen om de heikikker en de rugstreeppad te beschermen.

Om plaats te maken voor een bredere op- en afrit van de vernieuwde brug, worden 10 bomen aan de noordwestzijde gekapt. Deze staan aangegeven op de tekening van de nieuwe brug. We planten 10 nieuwe bomen, iets verder van het fietspad.

Planning en werkzaamheden

Naar verwachting starten de werkzaamheden in de tweede helft van 2022. Wanneer meer bekend is over de werkzaamheden en de planning, verschijnt hierover bericht op deze website.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum, te bereiken per e-mail  of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 0704416611.