Bentwoudlaan en Verlengde BentwoudlaanVerkeerssituatie Waddinxveen en Boskoop

Het wordt drukker op de wegen in de regio rondom de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, blijkt uit verkeersonderzoeken. Daardoor worden de dorpen minder goed bereikbaar en minder prettig om in te wonen. Als we niets aan de verkeerssituatie in deze regio doen, dan ontstaan er nog meer knelpunten. In Waddinxveen en Boskoop zien wij de volgende problemen:

  • Waddinxveen: De doorgaande route vanaf de A12 naar het noordwesten gaat nu nog door de kern van Waddinxveen, over de hefbrug of over de Beijerincklaan en het Noordeinde. Dit zijn meestal routes waaraan woningen liggen en waar verkeersdruk niet gewenst is.
  • Boskoop: Er is relatief veel (vracht)verkeer van Boskoop-West naar Boskoop-Oost. Dit moet allemaal over de Zijde en de hefbrug in Boskoop. Deze weg is smal. Er liggen veel woningen langs en er zijn diverse zebrapaden en een spoorwegovergang.

De oplossing

Onderdeel van het project N207 Zuid zijn de aanleg van de Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan, Verlengde Bentwoudlaan en diverse fietspaden en een ecologische verbindingszone in Boskoop en Waddinxveen. De volgende ruimtelijke maatregelen staan nu in de eerste versie van het PIP, het concept ontwerp PIP.

1. De aanleg van een nieuwe weg ten westen van de kernen van Waddinxveen en Boskoop: de Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan.
2. De aanleg van een nieuw fietspad vanaf het Schravenwildertpad evenwijdig aan de Kleikade tot aan de Polderkade. Dit fietspad kruist de Bentwoudlaan met een fietsviaduct.
3. De aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Bentwoudlaan en de Kleikade.
4. De aanleg van de Verlengde Beethovenlaan, een nieuwe verbinding tussen de Verlengde Bentwoudlaan en de Noordeinde/Beethovenlaan.
5. De aanleg van een boerenpad langs de Verlengde Bentwoudlaan en een nieuwe verbindingsweg naar de Onderweg.
6. Een fietspad en struinpad (wandelpad) vanaf het Noordeinde in Boskoop, langs de Maaltocht naar het Bentwoud, met een natuurvriendelijke oever langs de Maaltocht.
7. Een recreatieve passage over de Verlengde Bentwoudlaan ter hoogte van het Bentwoud, met de aanleg van recreatieve paden (fiets-, struin- en ruiterpaden) in het Bentwoud plus een aansluiting op de Sportlaan.
8. Een nieuwe rotonde die de Hoogeveenseweg met de Verlengde Bentwoudlaan verbindt.
9. Een parkeerplaats voor het Recreatie Concentratiepunt (RCP) in het Bentwoud met ontsluitingsweg.

Planning

Provinciale Staten hebben op 25 april 2018 een Uitvoeringsbesluit genomen over de aanleg van de (Verlengde) Bentwoudlaan en verbetermaatregelen op en rond de N209 Hazerswoude-Dorp.

  • De bovengenoemde maatregelen zijn inmiddels opgenomen in het Concept Ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. De betrokken overheden hadden tot 1 oktober 2020 gelegenheid om hierop te reageren. Als er nieuwe oplossingen worden voorgesteld, kunnen deze worden verwerkt in de tweede versie van het PIP. Deze versie heet het Ontwerp PIP.
  • In het 4e kwartaal 2021 is het Ontwerp PIP gereed. Dit Ontwerp PIP wordt dan ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een reactie geven op het Ontwerp PIP. Dus ook inwoners, bedrijven en organisaties. Provinciale Staten ontvangt een verslag van alle reacties op het Ontwerp PIP. Zij stellen het PIP hierna definitief vast.
  • De uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden kan plaatsvinden als o.a. het PIP is vastgesteld. Planning van de daadwerkelijke aanleg is naar verwachting van 2023 tot 2025.

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst

De vragen en onze antwoorden van de digitale informatiebijeenkomst van 23 september 2020 zijn terug te vinden in diverse categorieën op de volgende pagina.

Contact

Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de provincie Zuid-Holland via 070-4416611. Of mail naar .

N207 Zuid

De Bentwoudlaan en de Verlengde Bentwoudlaan zijn onderdeel van het project N207 Zuid. Hier werken wij samen aan de blijvende bereikbaarheid in Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp.