Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan
Voorbereiding uitvoering

Provinciale Staten hebben op 25 april 2018 een Uitvoeringsbesluit genomen over de aanleg van de (Verlengde) Bentwoudlaan en verbetermaatregelen op en rond de N209 Hazerswoude-Dorp. Dit betekent dat het project verder kan gaan met de voorbereidingsfase. Als eerste moet er een milieueffectrapportage (MER) en een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld worden. Het VO en het MER vormen de input voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP): een bestemmingsplan op provinciaal niveau.

Dit alles vindt plaats in 2018 en de eerste helft van 2019. Er komen inspraakmomenten voor belanghebbenden en de provincie verzorgt informatiebijeenkomsten om alle onderdelen toe te lichten. De uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden kan pas dan plaatsvinden als MER, VO en PIP zijn vastgesteld. De daadwerkelijke aanleg is voorzien van 2021 tot 2023.


Contact

Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de provincie Zuid-Holland via 070-4416611. Of mail naar .

N207-zuid

De Bentwoudlaan en de Verlengde Bentwoudlaan zijn onderdeel van het project N207-zuid. Hier werken wij samen aan de blijvende bereikbaarheid in Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp.