Planning
Vanaf september 2020 worden weer gesprekken gepland met de omgeving en betrokken partijen. Direct omwonenden ontvangen daarover vanzelf bericht.

Het ingenieursbureau start in oktober om de wensen en suggesties te vertalen naar het definitieve ontwerp. Ook onderzoeken we in deze fase hoe we de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden kunnen waarborgen. We zullen dit op verschillende momenten presenteren aan de omgeving.

Naar verwachting is het definitieve ontwerp medio 2021 gereed waarna een aannemer wordt geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren.

Dit najaar verwachten we meer informatie te kunnen verstrekken over de uitvoeringsplanning en de fasering van de werkzaamheden. Ook wordt nog onderzocht of er versnellingen mogelijk zijn om eerder te kunnen starten met de uitvoering.