PlanningIn 2021 vertaalt het ingenieursbureau de wensen en suggesties van betrokkenen naar het definitieve ontwerp. Ook worden er onderzoeken uitgevoerd naar de huidige opbouw van grond en asfalt.

Sinds juni 2021 worden er weer gesprekken gehouden met omwonenden. Het doel is om eind 2021 alle perceeleigenaren, grenzend aan de N468, gesproken te hebben. Voor het inplannen van de gesprekken nemen we contact met u op. Voor vragen kunt u altijd een afspraak maken met de omgevingsmanager.

Dit project wordt aanbesteed in twee fases. Dat betekent dat er eerder dan gebruikelijk een aannemer bij het project wordt betrokken om het laatste gedeelte van het ontwerp af te maken. Hiermee kijken we in een vroeg stadium naar de uitvoerbaarheid van het ontwerp. Dit heeft als doel om de bereikbaarheid tijdens de uitvoering zo goed mogelijk voor te bereiden. De aanbesteding voor deze eerste fase is in september 2021 gestart en duurt ongeveer 6 maanden. In februari 2022 zal de aannemer aansluiten bij het project.

Na het afronden van het definitief ontwerp kunnen we meer informatie geven over de uitvoeringsplanning. Naar verwachting is het definitieve ontwerp in het voorjaar van 2022 gereed. Daarna vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats en start de vergunningenprocedure.

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland in de periode medio 2022 tot medio 2024.