PlanningIn de eerste helft van 2021 vertaalt het ingenieursbureau de wensen en suggesties van betrokkenen naar het definitieve ontwerp. Ook onderzoeken we in deze fase hoe we de bereikbaarheid tijdens de toekomstige werkzaamheden kunnen waarborgen. We zullen dit op verschillende momenten afstemmen met de omgeving en plannen hiervoor individuele gesprekken in (onder voorbehoud van de corona maatregelen). Voor het inplannen van de gesprekken nemen we contact met u op. Voor vragen kunt u altijd een afspraak maken met de omgevingsmanager.

Na het afronden van het definitief ontwerp kunnen we meer informatie geven over de uitvoeringsplanning en de fasering. Naar verwachting is het definitieve ontwerp medio 2021 gereed. Hierna vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats.

In het voorjaar van 2021 weten we of versnellen mogelijk is. Dit doen we door het project parallel te laten lopen met de bestuurlijke besluitvorming. Op deze manier is de uitvoerende aannemer eerder betrokken bij het project.

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland in de periode voorjaar 2022 tot einde 2023/begin 2024.