Planning
In het eerste kwartaal van 2021 vertaalt het ingenieursbureau de wensen en suggesties van betrokkenen naar het definitieve ontwerp. Ook onderzoeken we in deze fase hoe we de bereikbaarheid tijdens de toekomstige werkzaamheden kunnen waarborgen. We zullen dit op verschillende momenten presenteren aan de omgeving. In welke vorm die presentatie gaat plaatsvinden is vanwege de coronamaatregelen nog onbekend.

Als het definitief ontwerp gereed is verwachten we meer informatie te kunnen verstrekken over de uitvoeringsplanning en de fasering van de werkzaamheden. Naar verwachting is het definitieve ontwerp medio 2021 gereed waarna een aannemer wordt geselecteerd om de werkzaamheden uit het definitieve ontwerp uit te voeren.