Ongewenste plantensoortenEcologisch bermbeheer houdt onder andere in dat er op een later moment gemaaid wordt. Hierdoor ontstaat er meer biodiversiteit van planten in de berm. Sommige plantensoorten zien we liever niet in de berm staan omdat ze de biodiversiteit niet bevorderen, woekeren, (agrarische) grond en gebouwen beschadigen of giftig zijn voor dieren en/of mensen. Dit zijn ongewenste plantensoorten.

Door het bestrijden van de ongewenste soorten voordat ze bloeien en het voedselarmer maken van de grond, krijgen deze planten minder kans om te groeien.

Ecologisch bermbeheer leidt niet tot meer ongewensten plantensoorten in vergelijking met ander bermbeheer. Wel krijgen ongewensten soorten meer kans zich te verspreiden zonder bestrijding. Daarom is een goede bestrijding belangrijk.

Wat kunt u doen?

Ervaart u overlast of ziet u ergens meerdere exemplaren van een van deze ongewenste plantensoorten bij elkaar staan? Laat het ons dan weten. Bel of mail naar het Contact Centrum, 070-4416622 of Vermeld de straat en huisnummer of het dichtstbijzijnde hectometerpaaltje.

Wat doen we bij een melding?

Als u een melding doet, gaan wij de locatie bezoeken om vast te stellen of het inderdaad ongewenste plantensoorten zijn. Dan maaien we ze weg of verwijderen we ze. Gaat het om een andere (niet schadelijke) plantensoort en is de verkeersveiligheid niet in het geding, dan laten we de planten staan. Zij vormen dan een onderdeel van de biodiversiteit en zijn een belangrijke bron van voedsel voor bijen en andere bestuivende insecten.

Wat kunt u zelf doen om biodiversiteit te stimuleren?

Het leefgebied voor bijen en andere insecten wordt steeds kleiner. Ook u kunt hieraan bijdragen door bloemen te zaaien in uw tuin of in plantenpotten op uw balkon. Kies bloemen die in verschillende maanden bloeien. U kunt ook denken aan een plek waar de bijen zich kunnen nestelen. Maak bijvoorbeeld zelf een bijenhotel of zorg voor een rommelhoekje in de tuin.