Ongewenste plantensoorten
In de berm staan soms plantensoorten die schadelijk kunnen zijn voor landbouwgronden, mens of dier, andere planten of bebouwing. Bij het project Anders maaien houden we er rekening mee dat deze plantensoorten zich makkelijker verspreiden als later in het seizoen gemaaid wordt. De provincie bestrijdt vijf ongewenste plantensoorten. De verwachting is, dat door verarming van de grond deze ongewenste plantensoorten op termijn in minder groten getale gaan voorkomen.

Wat kunt u doen?

Ervaart u overlast of ziet u ergens meerdere exemplaren van een van deze ongewenste plantensoorten bij elkaar staan? Laat het ons dan weten. Bel of mail naar het Klant Contact Centrum (KCC), 070-4416622 of Vermeld de straat en huisnummer of het dichtstbijzijnde hectometerpaaltje. Bij een melding gaan we ter plaatse kijken of actie noodzakelijk is.