Bestuur
Gedeputeerde Staten

Foto leden Gedeputeerde Staten

Dit college van Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het bestaat uit 6 collegeleden, de provinciesecretaris en de commissaris van de Koning, die voorzitter is van het college.

Commissaris van de Koning

Foto Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, is de voorzitter is van het college en van Provinciale Staten. De commissaris van de Koning (CdK (Commissaris van de Koning)) wordt voor perioden van 6 jaar benoemd door de Kroon (Koning en ministerraad). Jaap Smit is commissaris sinds januari 2014 en met ingang van januari 2020 voor een tweede ambtstermijn benoemd.