Bestuur
Gedeputeerde Staten

Pagina Bestuur

Dit college van Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het bestaat uit 6 collegeleden, de provinciesecretaris en de commissaris van de Koning, die voorzitter is van het college.

Commissaris van de Koning

CdK

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, is de voorzitter is van het college en van Provinciale Staten. De commissaris van de Koning (CdK (Commissaris van de Koning)) wordt voor perioden van 6 jaar benoemd door de Kroon (Koning en ministerraad). Jaap Smit is met ingang van januari 2014 benoemd.