Declaraties en dienstreizenU vindt op deze pagina declaraties van GS- en PS-leden en de commissaris van de Koning. Vergoedingen die zij ontvangen zijn gebaseerd op een aantal grondslagen.

Grondslagen: salariëring en onkostenvergoedingen

  • Vergoedingen gedeputeerden
    De gedeputeerde krijgt van de provincie een vaste vergoeding voor de onkosten die hij voor zijn functie maakt.
  • Bezoldiging gedeputeerden
    Gedeputeerden krijgen een salaris (bezoldiging in hoogste periodiek in schaal 17 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA).
  • Eindejaars- en vakantie-uitkering
    De gedeputeerde krijgt een eindejaarsuitkering en een vakantie-uitkering gelijk aan die van het personeel van de sector Rijk.

Meer informatie

Meer over bezoldiging, onkostenvergoedingen en uitkeringen van gedeputeerden staat in het Rechtspositiebesluit gedeputeerden. De jaarlijkse aanpassingen, zoals die aan de loonstijgingen in de sector Rijk, staan in de Circulaire (onkosten)vergoeding leden gedeputeerde staten, leden provinciale staten en commissieleden. Alle regels over vergoeding van de overige ambtskosten staat in de Regeling rechtspositie gedeputeerden. Deze informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Gedragscodes

Lees de volgende documenten: