Voortgangsrapportage Bedrijventerreinenbeleid 2017

Datum besluit: 18 april 2017


Alle Zuid-Hollandse regio's hebben tot 2035 genoeg bedrijventereinen beschikbaar voor de bestaande vraag. Dit is een uitkomst van één van de acties uit het vraaggericht bedrijventerreinenbeleid dat in 2016 is vastgesteld en waarvan nu de eerste voortgang is te melden. Een deel van het nog beschikbare aanbod aan Zuid-Hollandse terreinen is kwalitatief onder de maat en kan daardoor onvoldoende inspelen op de behoeftes van bedrijven en investeerders. Een ander deel van het beschikbare aanbod zal welicht een ander doel moeten krijgen. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Stec in opdracht van de de provincie Zuid-Holland. Een tekort aan bedrijventerreinen heeft betrekking op ruimte voor grootschalige bedrijven of bedrijven die voorkeur hebben voor vestiging aan het water. Daarom zou een deel van het bestaande aanbod moeten worden aangepast door planherziening en nieuwe afspraken tussen gemeenten onderling en met de provincie. Het gaat om bedrijventerreinen die direct kunnen worden uitgegeven en om plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. Gedeputeerde Staten (GS) gaan hierover het gesprek aan met Provinciale Staten (PS) en betrokken gemeenten, hiervoor biedt GS het onderzoek, gespecifeerd per regio, als bouwsteen aan. De provincie neemt de uitkomsten mee in de actualisering van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) in augustus 2017.

Type besluit: GS-vergadering