Vaststellen nieuwe subsidiedeelplafonds R-net en aangaan SOK's en DRIS R-net buscorridor Leiden-Leiderdorp

Datum besluit: 7 februari 2017


Tussen Leiden Centraal en het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp gaan vanaf december 2017 R-net bussen rijden. Daarmee wil de provincie Zuid-Holland samen met de gemeenten Leiden en Leiderdorp reizigers een betrouwbare, snelle en comfortabele verbinding geven. Met beide gemeenten hebben wij afspraken gemaakt over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de nieuwe bushaltes. Deze afspraken worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Met de gemeente Leiderdorp maken wij ook afspraken over het gebruik en beheer van de dynamische reisinformatiesystemen (DRIS) op de haltes.

De provincie verleent subsidie aan de gemeenten voor de realisatie van deze lijn. Om subsidie te kunnen verstrekken, hebben Gedeputeerde Staten het subsidieplafond aangepast. Dit hebben zij ook gedaan voor twee andere R-net lijnen. Provinciale Staten hebben in december 2013 al ingestemd met de provinciale bijdrage voor de lijn. Doel van de provincie is samen met de gemeenten een kwaliteitsimpuls te geven aan het openbaar vervoer en daarmee de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. De GS-brief inzake het vaststellen deelplafonds t.b.v. de realisatie van nieuwe R-net buscorridors treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

GS-brief over vaststellen deelplafonds ten behoeve van realisatie nieuwe R-net buscorridors in 2017

Type besluit: GS-vergadering