Aangaan realisatieovereenkomst R-net buscorridor Gouda-Schoonhoven met Gouda en Krimpenerwaard en Overeenkomst gebruik DRIS met Gouda

Datum besluit: 4 juli 2017


Tussen Gouda en Schoonhoven gaan vanaf eind 2017 R-net bussen rijden. Daarmee wil de provincie het openbaar vervoer verbeteren en de regio duurzaam beter bereikbaar maken. Om reizigers een betrouwbare, snelle en comfortabele verbinding te bieden, worden onder andere nieuwe bushaltes aangelegd en zijn infrastructurele maatregelen nodig. Over de uitvoering van die maatregelen en het beheer en onderhoud van de bushaltes worden afspraken gemaakt met de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard. Met de gemeente Gouda worden ook afspraken gemaakt over het gebruik en beheer van de dynamische reisinformatiesystemen op de haltes. Gedeputeerde Staten hebben deze overeenkomsten nu vastgesteld zodat zij snel kunnen worden ondertekend.

Type besluit: GS-vergadering