Investeringsimpuls OV

Datum besluit: 23 mei 2017


Provinciale Staten worden door middel van een brief geïnformeerd over de besteding van extra middelen voor openbaar vervoer. Bij vaststelling van de begroting van 2017 zijn door Provinciale Staten € 1,5 miljoen structureel en € 1,5 miljoen incidentele middelen voor openbaar vervoer bestemd. Het voorstel is dat de structurele middelen worden besteed aan de exploitatie van het veer Maassluis - Rozenburg en aan kleine wensen voor de exploitatie van bussen. Het voorstel is daarnaast de incidentele middelen te besteden aan maatregelen rondom ketenmobiliteit en pilots van migratie van doelgroepenvervoer naar openbaar vervoer. ln de brief worden Provinciale Staten uitgenodigd wensen aan te leveren voor de besteding van het restantbudget van de structurele middelen.

Type besluit: GS-vergadering