Intentieovereenkomst Nieuwe Toekomst Goudse Poort

Datum besluit: 21 november 2017


De provincie Zuid-Holland, de gemeente Gouda en meerdere vastgoedeigenaren hebben afgesproken het bedrijventerrein Goudse Poort verder te ontwikkelen tot een vitaal en duurzaam gebied met minder leegstand. Daarvoor tekenen zij 23 november een intentieovereenkomst. Hierin spreken zij af werk te maken van de bereikbaarheid van het gebied ter hoogte van de Shell-entree, mogelijkheden voor woningbouw en detailhandel te onderzoeken en te bezien hoe het aantal m2 kantoor substantieel kan worden verminderd. Voorafgaand aan de ondertekening was er een traject van nauwe samenwerking waarbij alle wensen en belangen van betrokkenen in beeld zijn gebracht. Komende jaren gaan de betrokken partijen samen aan de slag om dit gezamenlijke toekomstbeeld ook daadwerkelijk te realiseren.

Type besluit: GS-vergadering