Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland

Datum besluit: 2 oktober 2017


Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om in 2018 voor € 16.400.000,- aan POP-3 subsidies beschikbaar te stellen. Met POP-3 subsidies wordt bijgedragen aan een duurzame economisch rendabele landbouw, aan een goede kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlakte water en aan het behouden en waar mogelijk versterken van de biodiversiteit.

Type besluit: GS-vergadering