Motie 781 Groenlinks - publiceren provinciale kennisgevingen Wettelijke einddatum besluit: 11-4-2018

Datum besluit: 3 april 2018


Met ingang van 1 januari 2018 worden provinciale kennisgevingen alleen digitaal gepubliceerd op overheid.nl. Tot 1 januari werden deze ook gepubliceerd in huis-aan-huisbladen. In de Statenvergadering van 21 februari 2018 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen over het publiceren van kennisgevingen. Daarin worden Gedeputeerde Staten gevraagd om de huidige werkwijze te evalueren en inwoners middels advertenties langer te informeren over het digitaal publiceren. Gedeputeerde Staten gaan advertenties plaatsen tot het eind van 2018. Tevens roepen GS gebruikers in deze advertenties en op Overheid.nl op om in een korte enquête hun mening te geven over de veranderde wijze van publiceren. Met de uitkomsten van de enquête zullen Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten het gesprek aangaan over de informatievoorziening en communicatie in de richting van inwoners en de middelen die daarbij kunnen worden gebruikt.

Type besluit: GS-vergadering