Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018

Datum besluit: 28 augustus 2018


De provincie Zuid-Holland stelt voor de volgende beheergebieden POP3 subsidies beschikbaar voor investeringen in het watersysteem die een directe bijdrage leveren aan de verbetering van waterkwaliteit en waterkwantiteit: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden € 350.000,-; het Hoogheemraadschap van Delfland € 280.000-; het Waterschap Hollandse Delta € 1.500.000,-; het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard € 4.000.000,-.

Type besluit: GS-vergadering