Motie gemeente Noordwijk extra sociale woningbouw locatie Bronsgeest

Datum besluit: 11 december 2018


De gemeente Noordwijk wil meer sociale woningbouw op de locatie Bronsgeest realiseren door het verhogen van het aantal te bouwen woningen met maximaal 60 woningen op deze locatie. Daarvoor heeft de gemeente toestemming gevraagd aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zien geen bezwaar hiertegen. De regio Holland Rijnland moet voor 1 december 2018 haar geactualiseerde regionale woningbouwprogramma aan Gedeputeerde Staten aanbieden. Met de behandeling van dit woningbouwprogramma zullen Gedeputeerde Staten met de wijziging definitief akkoord kunnen gaan.

Type besluit: GS-vergadering