N59 Energy Highway

Datum besluit: 11 december 2018


De provincie zet zich samen met de regio al langer in voor verbeteringen van doorstroming en veiligheid op de N59. In maart 2018 is een bestuursovereenkomst ondertekend door de provincie Zuid-Holland (PZH), provincie Zeeland (PZ), gemeente Goeree-Overflakkee (GO), gemeente Schouwen-Duiveland (SD), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Rijkswaterstaat  (RWS), West-Nederland Zuid (WNZ) en Zee & Delta. Hierin zijn deze partijen overeengekomen om  twaalf maatregelen gezamenlijk verder uit te werken in een Realisatieplan. Deze maatregelen moeten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming. Het gaat hierbij onder andere om fysieke aanpassingen aan de weginfrastructuur, met name gericht op het verbeteren van de veiligheid. Andere maatregelen richten zich op Smart Mobility; het inzetten van systemen en dienstverlening om het rij- en reisgedrag van automobilisten te optimaliseren. Denk hierbij aan fysieke maatregelen zoals geleidelichten en i-VRI’s (slimme verkeerslichten), maar ook aan gedragscampagnes en monitoring.

Type besluit: GS-vergadering