Verkeersknelpunt Klaaswaal

Datum besluit: 18 december 2018


In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar een verkeersknelpunt in Klaaswaal met een mogelijke randweg als oplossing. Deze studies worden voorgelegd aan de Statencommissie Verkeer en Milieu met het verzoek na te gaan of er een verkeersknelpunt ontstaat in Klaaswaal, of een randweg een oplossing is en of zij een voorkeur hebben voor een tracé.

Type besluit: GS-vergadering