Statenvragen SP 3367 Gebrekkige Toegankelijkheid stations Merwede-Lingelijn

Datum besluit: 13 maart 2018


Het Statenlid Van Aelst (SP) heeft, naar aanleiding van een onderzoek door het Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfherenlanden (RODAV), vragen gesteld over de toegankelijkheid van de stations aan de MerwedeLingelijn (MLL). Met dit besluit stellen Gedeputeerde Staten (GS) de beantwoording van deze vragen vast. GS zijn het eens met het statenlid dat de stations moeten voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid, die ProRail met belangenorganisaties heeft opgesteld. Waar gebreken zijn geconstateerd moeten die worden verholpen. Wel moet ProRail de richtlijnen toepassen binnen het kader van de bestaande infrastructuur, waardoor lokale omstandigheden kunnen nopen tot een afwijkende toepassing van toegankelijkheidsmaatregelen. ProRail zal in overleg treden met RODAV over de gerapporteerde gebreken en verwacht voor de zomer de toegankelijkheid van alle MLL-stations op orde te hebben.

Type besluit: GS-vergadering