Voortgangsrapportage Taskforce Rode Hexagonen

Datum besluit: 22 mei 2018


Ruimte voor natuur en economie in de Rotterdamse haven. De provincie Zuid-Holland werkt met andere overheden (Rijk en Provincies) aan het landelijke Programma Aanpak Stikstof. Dit programma heeft als doel het beschermen van de natuur, in samenhang met de ontwikkeling van de economie. Economische ontwikkelingen zijn mogelijk, zolang ze binnen de draagkracht van de natuur passen. De Rotterdamse haven is één van belangrijkste economische gebieden van Nederland. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, het bedrijfsleven in de haven en het Rijk geven we vorm aan de regionale balans tussen economie en natuurbehoud. Dat doen we in de “Taskforce Rode Hexagonen Kapittelduinen”. De taskforce is gestart in 2016 en blijft in ieder geval actief in 2018 en 2019. De nu voorliggende rapportage is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en bevat de tussentijdse resultaten.

Type besluit: GS-vergadering