Verkenning ontwikkeling woningbouw Zuidplaspolder door de gemeente Zuidplas

Datum besluit: 27 november 2018


Al geruime tijd zijn de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Gouda, Rotterdam en de provincie Zuid-Holland gezamenlijk betrokken bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Reeds in 2006 werd een intergemeentelijk structuurplan vastgesteld waarin de gemeenten gezamenlijk een visie neer hebben gelegd voor de ontwikkeling van wonen, bedrijven, water, groen en infrastructuur. Na de woningbouwcrisis zijn de partners in overleg over de actualiteit van het huidige programma mede in relatie tot de verstedelijkingsopgave van de Zuidelijke randstad. De gemeente Zuidplas heeft in dat kader een zogenoemd bidboek aangeboden voor de toekomstige ontwikkeling van de Zuidplaspolder. De gemeente Zuidplas nodigt de provincie uit voor een verkenning in hoeverre het bidboek kan worden uitgewerkt. Vanwege de relatie met het provinciale ruimtelijke beleid dat is vastgelegd in de door Provinciale Staten vastgestelde 'Visie Ruimte en Mobiliteit' worden Provinciale Staten over het inhoud en proces van de verkenning geïnformeerd in een brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering