Strategische verkenning - Onderzoek aanpak Perifere Detailhandels Vestigingen (PDV) Zuid-Holland

Datum besluit: 6 november 2018


De provincie heeft bureau BRO opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het functioneren van perifere detailhandelsvestigingen (PDV-locaties), beter bekend als 'woonboulevards'. Mede door de huidige goede economische situatie functioneren de woonboulevards in algemene zin goed. Slechts vier locaties worden door BRO als 'slecht functionerend' beoordeeld. Wel ziet BRO bij 17 van de in totaal 32 locaties kansen voor verbetering door herontwikkeling, transformatie of optimalisatie. BRO doet ook aanbevelingen voor een vervolgaanpak en rol voor de provincie.

Dit onderzoek is een van de strategische verkenningen die uitgevoerd zijn als input voor besluiten over mogelijke investeringen en uitgaven door de provincie in een volgende coalitieperiode. Provinciale Staten besluiten hierover na de verkiezingen in maart 2019

Type besluit: GS-vergadering