Vaststelling Leefomgevingstoets en gewijzigd Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland

Datum besluit: 30 oktober 2018


De provincie werkt aan een vernieuwing van haar omgevingsbeleid. Als onderdeel van deze vernieuwing hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp-Omgevingsbeleid vastgesteld, bestaande uit de Ontwerp-Omgevingsvisie, Ontwerp-Omgevingsverordening en het Ontwerp-Programma ruimte. De Algemene commissie van Provinciale Staten heeft deze vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling van deze instrumenten is een eerste mijlpaal richting de invoering van de Omgevingswet. Het Ontwerp-Omgevingsbeleid bestaat uit bestaand beleid, afkomstig uit verschillende beleidsdocumenten. Met de vernieuwing van het Omgevingsbeleid wordt al het bestaande beleid voor de fysieke leefomgeving toegankelijk via een digitale raadpleegomgeving. Om inzicht te krijgen in de leefomgevingskwaliteit en om een basis te leggen voor toekomstige monitoring, is een Leefomgevingstoets uitgevoerd. Inmiddels is gebleken dat het Ontwerp-Omgevingsbeleid vanaf 6 november tot en met 17 december ter inzage ligt.

Type besluit: GS-vergadering