Verslag Provinciale Staten technische sessie 26 september 2018 stand van zaken strategische verkenningen

Datum besluit: 30 oktober 2018


Deze brief informeert de Staten over de presentaties die op 26 september gegeven zijn over de onderzoeken naar complexe stedelijke transformatiegebieden, perifere detailhandelsvestigingen, vitaliteit kleine kernen, klimaatadaptatie, duurzame landbouw en energievernieuwing. Over deze onderwerpen was op 26 september een technische sessie met de Staten. In de presentaties wordt de inhoudelijke stand van zaken weergegeven van de onderzoeken. De onderzoeken worden naar verwachting in de periode oktober 2018 en maart 2019 afgerond.

Type besluit: GS-vergadering