Bestuursovereenkomst Intercityverbinding Dordrecht Brabant 2020 tm 2024

Datum besluit: 11 juni 2019


Gedeputeerde Staten hebben besloten de afspraken over de Intercityverbinding Dordrecht-Breda-Eindhoven vast te leggen in een overeenkomst. De provincie wil samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Brabant, de IC-verbinding in de dienstjaren 2020 tot en met 2024 continueren. De frequentie van de verbinding wordt viermaal per dag verhoogd en daarmee met ongeveer twaalf minuten verkort. Als tegenprestatie draagt de provincie Zuid-Holland financieel bij aan de keersporen Rotterdam Centraal, die noodzakelijk zijn voor twee extra IC’s Den Haag-Rotterdam. Met de IC’s Den Haag-Eindhoven gaan deze een kwartierdienst vormen tussen Rotterdam en Den Haag. De keersporen dragen bij aan viersporigheid Den Haag-Rotterdam. De keersporen worden gerealiseerd door ProRail.

Type besluit: GS-vergadering