Wijzigingsbesluit reglement en (her)benoeming leden voor de Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland

Datum besluit: 4 juni 2019Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het ‘Reglement Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland’ in mei 2015 vastgesteld en zeven leden benoemd. In de periode juli 2015-december 2018 zijn 21 adviezen uitgebracht. Naar aanleiding van een evaluatie is het reglement op onderdelen aangepast. Daarnaast worden vier zittende leden herbenoemd en drie nieuwe leden voor de adviescommissie benoemd. Gedeputeerde Staten hebben besloten het vernieuwde reglement vast te stellen en de leden te (her)benoemen per 1 juli 2019.

Type besluit: GS-vergadering