Aanvaarding actualisering regionale kantorenvisies

Datum besluit: 21 mei 2019De provincie Zuid-Holland heeft de regio's gevraagd om hun regionale visies te actualiseren. Inmiddels hebben we alle 4 regionale kantorenvisies binnen. Hierin staan de kantorenplannen van de regio's voor de komende 5 jaar. Zo wordt er onder andere ingegaan op plancapaciteit, voorraad, aanbod en leegstand. Op de ene plek is er ruimte voor ontwikkeling (o.a. rondom Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal en Leiden Centraal), aan de andere kant moet er geschrapt worden op minder goede (snelweg)locaties.

De komende tijd gaat de provincie samen met de regio's en gemeenten monitoren hoe de kantorenmarkt zich ontwikkelt en daarop passende maatregelen nemen

Type besluit: GS-vergadering