Mandaat ondertekening intentieverklaring interbestuurlijke samenwerking Startup in Residence

Datum besluit: 21 mei 2019


Het Startup in Residence programma wordt in Nederland georganiseerd door gemeenten, provinciën en gemeenten om hun innovatiekracht te verhogen en startups meer kansen te bieden binnen de overheid. De organisaties van deze programma’s zijn met elkaar in contact om geleerde lessen, ervaringen met leveranciers en ontwikkelingen te delen. Voor u ligt het besluit om deze samenwerking nu een stap verder brengen door een intentieovereenkomst te ondertekenen met de Ministeries BZK en EZK en de gemeente Den Haag over een eerste gezamenlijk Startup in Residence programma. Met interbestuurlijke uitdagingen. De samenwerking moet leiden tot:

  • Meer innovatie binnen de overheid: stimuleren van ambtenaren om innovatiever te werken;
  • Bredere toepassing van innovaties door interbestuurlijke challenges;
  • Schaalvoordelen in de organisatie van de programma’s;
  • Verhoogde profilering van SiR in het algemeen, en specifiek voor de interbestuurlijke vraagstukken;
  • Een impactvolle rol voor de overheid in een krachtig startup ecosysteem door verbondenheid van de programma’s.
Type besluit: GS-vergadering