Onderzoek tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg en voorbereidende werkzaamheden

Datum besluit: 12 november 2019


Het college van Gedeputeerde Staten stelt de brief aan het college B&W van de gemeente Katwijk vast waarin GS toezeggen onderzoek uit te voeren naar zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke verlegging van de N206 op hetzelfde detailniveau als bij de noordelijke variant, en het vaststellen van een aantal uitgangspunten voor het onderzoek.

Type besluit: GS-vergadering