Instrumentenkoffer betaalbare woningen

Datum besluit: 8 december 2020


De provincie Zuid-Holland maakt actief werk van de versnelling van de woningbouwopgave. In de aankomende Zuid-Hollandse Woningbouwagenda vindt u waarop de provincie Zuid-Holland inzet en waarop het samen met partners uit de woon- en bouwketen aan de slag wil voor deze opgave. Onder andere kennisontwikkeling en kennisdeling vormt een belangrijke rol van de provincie. In dat kader ontwikkelt de provincie ook de instrumentenkoffer betaalbare woningen. De Woningbouwagenda bevat daarnaast ook andere instrumenten en ambities ten behoeve van versnelling van de woningbouw, op toekomstbestendige locaties en meer betaalbare woningen.

Type besluit: GS-vergadering