N214A+B Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid -Vaststelling DO door GS

Datum besluit: 12 mei 2020


Aan de provinciale weg N214 tussen de rijkswegen A15 en de A27 moet Groot Onderhoud worden verricht over een lengte van ca. 22,5 km. Daarnaast worden verschillende maatregelen uitgevoerd om de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op de N214 te verbeteren. Een tweetal kruisingen zullen in het kader van Duurzaam Veilig worden omgebouwd tot rotondes en twee andere kruisingen worden voorzien van een middenberm om de verkeersveiligheid te verhogen. De bermen worden waar nodig draagkrachtiger gemaakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. De doorstroming ter plaatse van de rotonde N214/N481 wordt verbeterd door het ombouwen van de huidige enkelstrooksrotonde naar een turborotonde. Er wordt hoogwaardig openbaar vervoer gefaciliteerd op de N214 en de bereikbaarheid van de R-net-haltes per fiets wordt sterk verbeterd.

Type besluit: GS-vergadering