Antwoordbrief inzake Herstelbesluit Omgevingsplan Binckhorst

Datum besluit: 19 januari 2021


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een antwoordbrief vastgesteld aan de gemeente Den Haag. In de antwoordbrief wordt ingegaan op de vraag hoe omgegaan moet worden met compensatie voor de wijziging van de bedrijven naar woningen op de Binckhorst.

Type besluit: GS-vergadering