Beleidsevaluatie instrument subsidie 2015-2020

Datum besluit: 26 januari 2021


Voor 65 maatschappelijke onderwerpen is bekeken welke resultaten met subsidies zijn gehaald en wat het effect is in de maatschappij (doeltreffendheid). Het gaat goed en er is zelfs verbetering te zien. Het gaat om €300 miljoen per jaar. De provincie voert deze wettelijk verplichte evaluatie elke twee jaar uit. De provincie gaat in het vervolg nog meer gebruik maken van mogelijkheden om tussentijds ontwikkelingen bij subsidies te volgen, zoals via de monitoring die nu ontwikkeld wordt bij Omgevingsbeleid. Daarbij zal zij vooral gerichter data verzamelen en steeds kijken welke lessen er te trekken zijn uit voorgaande evaluaties.

Type besluit: GS-vergadering