Actualisatie Subsidieregeling mobiliteit (SRM) Zuid-Holland in 2021

Datum besluit: 5 juli 2021


De Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM 2017) is op een aantal punten gewijzigd. De voornaamste wijziging is het een plek geven van een risico-gestuurde aanpak bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hierdoor ontstaat er samenhang tussen infrastructuur (§ 2)- en gedragsbeïnvloedingsmaatregelen (§ 11).

Type besluit: GS-vergadering