Woningbouwprogramma Brielle-Hellevoetsluis-Westvoorne

Datum besluit: 15 juni 2021


Deze GS-brief aan de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne is een reactie op de brief van deze gemeenten van 28 januari 2021 over het gezamenlijke woningbouwprogramma. Ten opzichte van het Regioakkoord Wonen uit 2019 laten de cijfers in de brief wat betreft de sociale inspanning geen verbetering zien. Het Regioakkoord bevat voor deze drie gemeenten samen een woningbouwprogramma van 27% sociaal, bestaande uit netto 1.000 sociale woningen. De brief noemt een aandeel van 23% op basis van 935 sociale woningen. Deze getallen dragen bovendien niet bij aan een meer evenwichtige spreiding van sociaal over de regio. In de brief wordt gevraagd om stappen te zetten die wel bijdragen aan de realisatie van de doelen van het Regioakkoord.

Type besluit: GS-vergadering